Reference guide for Diaphragm Pumps and Piston Pumps

ARO® is pleased to present this selection guide to provide a convenient and informative reference point for pump selection. This information was compiled from information provided by material suppliers and manufacturers.

Compatibility Guide

 

A = Excellent, B = Good, C = Fair to Poor, D = Not recommended, X or Brackets around a rating letter, no data is available, but the ratings are made on the basis of exposure test in similar chemical groups.

*All degrees are in Fahrenheit

MATERIALNITRILESANTOPRENE®PTFEHYTREL®NEOPRENE®URETHANEEPR/EPDMVITON®UHMW-PELEATHERPOLYPROPYLENEACETALPVDFALUMINUMCAST IRONSTAINLESSHASTELLOY®
Acetaldehyde (Ethanol)DBABDDADBBCADBAAA
Acetamide(Ethanamide)AAADBDAAAXA/70AA/75AAAA
Acetate SolventsDBADDDADBXBA/70A/70ADAA
Acetic AcidCBADCCACBDBDABDAA
Acetic AnhydrideDAAC(B)BDBDDBCDDBDAA
AcetoneDBACDDADAXDBDAAAA
Acetonitrile (Methyl Cyanide)DA/70AXDBADXXB/70XA/120AAAB
Acetophenone (Acetyl Benzene)DBAXDXBDXXB/70XA/70BAAB
Acetyl AcetoneDXAXDDADXXXXXDAAX
Acetyl ChlorideDB/70ADDDDBDXDXA/120DABA
AcetyleneAXAABDAAXADAAAAAA
Acetyl Sallicylic Acid (Aspirin)XCAXBXBAAXXXXDBBX
Acrolein (Acryaldethyde)XAADDDABXXXXXBBBX
Acrylonitrile (Vinyl Cyanide)DDADDDDCXXBXA/70AAAA
Adipic AcidBBADA/140XAAAXAA/70ABBBA
Aero LubriplateACADAXDAXXAAAAAAA
Aerosafe 2300DBAADAADXXXAXAAAX
Aerosafe 2300WDBAADDADXXXAXAAAX
Aeroshell1ACADADBBDAXXAABAAAA
Aeroshell7A GreaseADADBDDAXXXAXAAAX
Aeroshell17 GreaseADADBADAXXXAXAAAX
Aeroshell750CDADDADAXXXAXAAAA
Alcohol Amyl (1-Pentanol)BAAABDABAXAAAB/70BAA
Alcohol Benzyl (Phenol Carbinol)DAADBCCAAXA/70A/70AB/70AAA
Alcohol Butyl (Butanol)BAADADAAAXBAABBAA
Alcohol Diacetone (Tyranton)DCADDDBDXXBAA/70BBAA
Alcohol Ethyl (Ethanol)ABAAADAAAXAAAB/200AAA
Alcohol Hexyl (1-Hexanol)ABADBDBAXXA/70AAAAAA
Alcoh. Isobutyl (2-Methyl-1-Propanol)CAABADBAXXA/70AABCAA
Alcohol Isopropyl (2-Propanol)CBAABDBAXXAAA/150BCAA
Alcohol Methyl (Methanol)AAAAADBDAXA/120AABAAA
Alcohol Octyl (Caprylic Alcohol)XBADBDAAXXXAXAAAA
Alcohol Propyl (Propanol)AAADADBACXAAA/120AAAA
Allyl AlcoholAAADABABAXAXABAAA
Allyl BromideDXADDADBXXXXXDAXX
Allyl ChlorideCXADDDDBBXAXADCBX
AlkazeneDDADDDXABXXXXXXXX
Almond Oil (Artificial)DCADDDB/70DXXDXXXXXX
Alum (Alum Potasium Sulfate)AAADADAAAXAAACDBB
Aluminum AcetateXAAXBDADAXAAXADBB
Aluminum Ammonium SulfateABAXA/170XAAXXAXAXXXX
Aluminum BromideBBADADAAXXXXAXXXX
Aluminum ChlorideAAABABAAAXABABDCA
Aluminum FluorideBAAXAC/70BAAXADABDAB
Aluminum HydroxideAAADABAAAXAAAADAB
Aluminum NitrateAAAXA/70CAAAXABABDAB
Aluminum PhosphateAAAXADAAXXAAAXXAX
Alum. Potassium Sulfate (Alum)AAADADAAAXAAACDBB
Aluminum Sulfate (Sulphate)AAA(B)ABAAAAAB/70AADAA
AminesDAADDDCDADB/120C/70XADAB
“Ammonia, Gas, Cold”BAADABADAXBADXXXX
“Ammonia, Anhydrous”BAADAXADADA/70DDA/70AAA
AmmoniaLiquidsBAAXABADDXA/70DADAAB
AmmoniaNitrateAAAXCBADXXAB/70ACAAB
Ammonium AcetateAAADADAAAXACXBAXX
Ammonium BicarbonateBAAXACBDAXXXXXXXX
Ammonium BifluorideAAAXADAAXXAXAXDXX
Ammonium CarbonateCAAXAAAAAAADABBBB
Ammonium CaseniteXAAXAXXXXXXAXXXAX
Ammonium Chloride 1%AAAA/70AB/70AAAXAAACDCA
Ammonium DichromateBAAXAXAXXXXXXAAXX
Ammonium DiphosphateXAADAXAAXXXXXXXXX
Ammonium FlorideBBAXBXAAAXAXADDDA
Ammonium HydroxideBAA(B)ADABABABABBBA
Ammonium NitrateAAAXAAAAAXABABAAA
Ammonium NitriteAAAXADAAAAA/70XAXXAX
Ammonium Oxalate- 5% Sol.BAAXAXAXAXXBXXDAA
Ammonium Persulfate Sol.DAAXADBAAXAXACDAA
Ammonium PhosphateAAABABAABXABABDAA
Ammonium SulfamateAAABAAAAXXXXXXXXX
Ammonium SulfateAAABAAAAAXAAABCAB
Ammonium SulfideXXAXABADAXXXXXXXX
Ammonium SulfiteAAAXADAADXADXCDBA
Ammonium Sulphate 1% - 5%AXACABXDAXAAABCAB
Ammonium ThiocyanateXXAXAXAAAXXXACCAA
Ammonium ThiosulfateAAAXAXAAXXXBXADAX
Ammonium ThiophosphateAAADAXAAXXXXXXXXX
Amyl Acetate (banana oil)DDACDDADBBBDA/120BXAB
Amyl AlcoholBAAAADAAAXBAABCAB
Amyl BorateXBAXADDAXXXXXXXXX
Amyl Chloride (Chloropentane)DCADDCDADXDAADAAB
Amyl ChloranaphthaleneCCAXDDDAXXXXXXXXX
Amyl NaphthaleneDCADDDDAXXXXXXXXX
Amyl PhenolXCAXXXXAXXXXXAAAA
“Anderol, L-774 (Di-Ester)”XXAXDDDAXXXXXXXXX
L-826 (Di-Ester)DDADDDDAXXXXXXXXX
L-829 (Di-Ester)DDADDDDAXXXXXXXXX
ANG-25 (Glyceral Ester)DXAXBDAAXXXXXXXXX
ANG-25 (Di-Ester Base) (TG7449)DDAXDDDAXXXXXXXXX
Anhydrous AmmoniaBAADDDADXXA/70DDBDAA
Anhydrous HydrazineDXAXBDBDXXXXXXXXX
Anhydrous Hydrogen FluorideDCAXXDADXXXXXXXXX
AnilineDAACDDDDCXAA/70A/70CCAB
Aniline DyesDBADBDAACXXDXBABX
Aniline HydrochlorideDAAXDDBBCXDXA/100DDDX
Aniline OilDCADDDBCXXXXXBAAB
Aniline SulfiteXXXXXXXXXXXXXXXCX
Animal Oil (Lard Oil)BBABACAAAXAAAAAAA
Animal GelatinBBAXAAAAXXXXXXXAX
AN-0-3 Grade MBBADDBBAXXXXXXXXX
AN-0-6BXADADAAXXXXXXXXX
AN-0-366BXADDDCAXXXXXXXXX
Ansul Ether 161 or 181DDADXBCDXXXXXXXXX
AnthaquinoneDDADDBCDXXXXXBBBA
Anti-Freeze (Ethylene Glycol)AAAA/70ABAAAXABABBAA
AntimonyChlorideBAADDXABAXAXABAAA
AntimonyTrichlorideXAADCDBAAXAXABAAB
AN-VV-0-366b Hydr. FluidDDADCDDAXXXXXXXXX
Aqua Regia(20% Nitric, 80% HCL)DDADDDB/140A/70BXB/70DA/70DDDC
ArgonAAAADAAAXXXXXXXXX
AroclorDDACDB/70BAXXDXXABAA
Aromatic Fuel 50%XCAXDDDAXXXXXXXXX
Aromatic HydrocarbonsDCAC/70DDDAXXDAXAAAX
Arsenic AcidAAADBCAAXBADADDAB
Arsenic TrichlorideBBADAXDAAXXDXDDDB
Ascorbic AcidXXAXAXXXXXXXXADAX
AskarelCDADDDDAXXXXXXXAX
AsphaltBBA(B)CBDAXAABAABAX
Asphalt EmuisionBBABBBDAAXXXABAAA
Asphalt ToppingBBABBBDAAXDDDAAAA
ASTM Oil,NO. 1CCAABBDAAXXAXAAAA
No.2XCAABDDAAXXAXAAAA
No.3CCAACDDAAXXAXAAAA
No.4XXADDDDAAXXAXAAAA
BBCAADDDAXXXXXAAAA
CCDAADDDAXXXXXAAAA
ASTM Reference Fuel ABBAABDDAXXXXXAAAA
Atlantic Dominion FXCADBDDAXXXXXXXXX
Aurex 903R (Mobile)XXADBADAXXXXXXXXX
Automatic Transmission FluidXDAABBDAXXXAXAAAA
Aviation Gasoline, Mil.BXADCDDAXXXXXAAAA
Bardol BDDADXXDAXXXXXXXXX
Barium CarbonateAAAXABAABAAAADAAA
Barium ChlorideAAAXAAAABXAAADDBA
Barium CyanideDAAXAXAAXXDBXCBAX
Barium Hydroxide (Barium Hydrate)AAA(B)AAAAABADADBAB
Barium NitrateAAAXABAABXABABAAA
Barium SulfateAAADAAAAAAABADBAA
Barium SulfideAAAXAAAABAAAADDBA
Bayol DDDAXAXDAXXXXXXXXX
Bayol 35DDAXAXDAXXXXXXXXX
Beef ExtractAAAXAXXAXXXXXXDAX
BenzaldehydeDDABDDADCXDAA/70AAAA
Benzene (Benzol)CCABDDDBDBBAABBBA
Benzene Sulfonic AcidDAAXBDDBDXB/70CADDBB
Benzyl AcetateXXADXXXDCXXXXAAAB
Benzyl AlcoholDDACCDCAAXAXAAAAB
Benzyl BenzoateXCADDDBAXXXXXABBB
Benzyl Chloride (Chlorotoluene)DCADDDDAAXDAADDBA
Benzoic AcidDAADDDBAAAABABDBB
Benzol (Benzene)DCABDDDBDXDAA/70BBAA
Bichlorideof MercuryBBAXAA/70AAXXXXXXXXX
Biphenyl (Diphenyl)DDAXDDDAXXXXXAAXX
Bismuth SubcarbonateXDADDDAXAXXXXXXXX
Black Point 77XXAXCC/70AAXXXXXXXBX
Black Sulphate LiquorXXABBDBBAXXXA/175CBAB
Blast Furnace GasXAABDDDAAXXDXXXXX
Bleach Solutions (Water, Chlorine)DBACDDABBXBDADDBB
Blood (Meat Juices - Cold)DBADADACXXAXXADAX
Borax (Sodium Borate)AAAAAAAAAAAAACAAA
Bordeaux MixturesBAABADAAAXXXXDCAA
Boric AcidAAAA/70AA/70AAAAACABDAA
Boron Fuels (HEF)CDADDADAXXXXXXXXX
Brake Fluid (Non-Petroleum)DAADBAADAXDXXAAAA
Brine (Sodium Chloride)AAABBBAAAXA/70AACDAA
Brewery SlopXAADAAAAXXXXXXAAX
BromineDCADDDCADXB/72DA/150DDDA
Bromine-AnhydrousDCADDDDADXDDA/150DDDA
Bromine-PentaflurorideDDAXDDDDXXXXXXXXX
Bromine TriflurorideDCADDDDDXXDDXDDBX
Bromine WaterDBADDDDBXXDDADDBX
BromobenzeneDDADDDDBDXDDADBBB
BromochloromethaneXXAXDDBCXXXXXDBBB
Bromochloro TrifluoroethaneXDAXDDDAXXXXXXXXX
BromotolueneXXAXXXXBXXXXXDAAA
Bronzing LiquidXAAXDDB/70DXXXXXXXAA
Bunker OilBBADDDDAAXXXXAAAA
Butadiene(Monomer)DDADDDDBDADAAAAAX
Butane (LPG) (Butyl Hydride)ADAABDDADABAAAAAA
Butanol (Butyl Alcohol)BBABADAAAXBAABBAA
ButterABABBAAAAXAAAADAX
ButtermilkAAAXAAAAAAAAAADAA
Butyl AcetateBBACDDDDBXB/70BAAAAA
Butyl Acetyl RicinoleateDBAXB/70DA/70A/70XXXXXAAAA
Butyl AcrylateDCADDXDDAXDAA/70XXXX
Butyl Alcohol (Butanol)AAABADBAAXA/70XAABAA
Butyl Amine (Aminobutane)BAADDDDDAXBCB/70AAAB
Butyl BenzoateXCAXDDAAXXXAXBBBB
Butyl ButyrateXCADDXAXXXXXXAAAA
Butyl CarbitolDBAXCDACXXXAXXXXX
Butyl CellosolveDAAXDDADXXXABXXXX
Butyl Chloride (Chlorobutane)DDAXCXXAXXDXAA/70AAA
Butyl Ether (DiButyl Ether)XCAXBXXCAXDXA/100AAAX
Butyl OleateDCAXDXBAXXXAXXXXX
Butyl StearateCCA/70XDBDAAXXAA/100BBBB
Butylene (Butene)CCABCCCAXXBAAAXAX
ButyraldehydeDCADDDCDCXDABAAAA
Butyric AcidDAABDDBBBXADAADBA
Butyric AnhydrideXAAXXXXXDXXXXAAAA
ButyronitrileXXADDXACXXXXXXXXX
CadmiumSulfate (25% Concentration)XXADXDXXXXXXXXXXX
Calcium Acetate (Hydrate)XXADBDADXXXXXCCBB
Calcium Acid SulphateXXAXCXBDXXXXXXXXX
Calcium BisulphateAXAXCAAAXXXXXXXXX
Calcium BisulfideADABAADAXXAAACDBA
Calcium BisulfiteADADAADAAAADADDAA
Calcium Carbonate (Chalk)AAAXADAAAAAAACBAA
Calcium ChlorateAAAXABAAAXAXABBBB
Calcium Chloride (Brine)AAAAAAAAAXADACCCA
Cal. Hydrosulfide (Cal. Sulfhydrate)XAAXAXAAAXXXXXXXX
Calcium Hydroxide - 10% (Boiling)AAABAAAADAAA/150ACAAA
Calcium HypochloriteCAABDDAAADAAACDAA
Calcium NitrateCAAXBDBAAXADABCBB
Calcium Oxide (Unslaked Lime)AAABABAAAXXXXAAAA
Calcium SilicateXXAXAXAAXXXXXABAA
Calcium Sulfate (Gypsum)AAAXDBAAAXADABAAB
Calcium SulfideAAAXBAAAXXA/120XAABBA
Calcium SulfiteBAAXAAAAXXXXXBBAX
Calcium ThiosulfateCAADAAAAXXXXXXXXX
CalgonAAADADAAXXAAXXDAX
Cane JuiceBAAXADAAXXB/72ABBAAX
Cane Sugar LiquorsAAABADAAXXAXAABAX
Capryl Alcohol (Octanol)BAAXDDABXXXXXAAAA
Caprylic Acid (Octanoic acid)CAAXXXAAXXXXAAXAA
Caproic AldehydeXXAXXXXDXXXXXXXXX
CarbamateDAAXBDBAXXXXXXXXX
CarbitolCBAXBDBAXXCXABBBX
Carbolic Acid (Phenol)DAADCCCABDBDA/70BDAA
Carbon BisulfideDDABDCDADXDBAABBB
Carbon DioxideBAACACABCAAAAADAA
Carbon DisulfideDDACDCDADXDBA/70ABBB
Carbon MonoxideAAAABACACXABAAAAA
Carbon Tetrachloride - PureDDADDADADXB/70AADCAA
Carbonated BeveragesAAAXABAAXXAXACDAA
Carbonic AcidBAACACAABAAAADBAX
CaseinXAAXAXAAXXXXXBXBB
Casing Head GasXXAXAXXXXXXXXXXXX
Castor OilBBACAABAXXXXXABAA
Catsup (Ketchup)AAAXDDXAAXABXDDAA
Cellosolve (Glycol ethers)DCADDDBDXXAAABBBA
Cellosolve, AcetateDAADDDBDCXAAA/120BBAA
Cellosolve, ButylDCADDDBDXXXABXXXX
CelluguardBBAXADABXXXXXXXXX
Cellutherm 2505ACDADDDDAXXXXXXXXX
Cetane (Hexadecane)BDADBDDAXXXXXXXXX
China Wood Oil(Tung Oil)BBABACDAXXAAAAAAA
ChloracetaldehydeXXAXDDADXXXXXXXXX
Chlorate of LimeDDADDDAAAXXXXXXXX
Chlorbenzol (Conc. Pure)DDAXDXDDXXXXXXXXX
ChlorextolXXAXBDDAXXXXXXXXX
Chlorinated Lime - 35% (Bleach)CAACDDAAAXBDADDAA
Chlorinated Water - SaturatedDDADCDDAAXBDACXBA
“Chlorine,Dry”DCADDDDA/70BXBDADDDA
“Chlorine,Wet”DCADDDAABDDDADBBA
“Chlorine,Anhydrous Liquid”DDADDDDADXDDADDDA
Chlorine DioxideDDADDDCBDXDXADDDA
Chlorine TrifluorideDDAXDDDDDXDXXDDAX
Chloroacetic AcidCDAXDDBDDXXXXXXXX
ChloroacetoneDCADCDDBXXDBXDBBB
ChlorobenzeneCCADDDDABXBAA/70DB/70BA
Chlorobromo MethaneDDADDDBADXDBXDBBX
ChlorobutadieneDCADDDDAXXDXXDBAB
ChlorodaneDCADDDDAXXXXXXXXX
ChlorododecaneDDADDDDAXXDXXDDXX
ChloroformCCACDDDADXDAADDAB
0 - ChloronaphthaleneDDADDDDACXDXADBBB
1 - Chlorol 1 Nitro EthaneDCADDDDDXXDXXDXXX
Chlorosulfonic Acid (Dry)CCACDDCCDXCDCDDDB
Chlorosulfonic Acid (Wet)DDADDDDDDXCDCDDDB
ChlorotolueneDCADDDDAXXDAXDBBA
0 - ChlorphenolCCAXDDDBXXXBACCAA
Chromic Acid - 5%DAADDDAAAXA/70DACDAA
Chromic Acid - 50%DAADDDCAAXB/140DACDBA
Cider (Apple Juice)BAA/122DADAAAXXAXBDAA
Cinnamon OilXCAXCXXXXXXXXXDAX
Citric Acid - 5% SolutionAA/70AB/70AA/70AAAXACACDAA
Citric OilsBCAXDXBAAXABXCDAX
Citrus Pectin LiquorBXABACXCDXXXXXXAX
Clove OilXCAXXXXXXXXXXXDAX
Coal GasXXABABAAXXXXXXXXX
Coal TarsDDADCDDAXXCDXXXXA
Cobalt ChlorideAAAXADCAXXAXXDDXX
Coca ColaSyrupBAAXBBABXXXXXXXXX
Coconut Oil (Coconut Butter)BBAXC/140CBAAXXXXBAAX
Cod LiverOil (Fish Oil)XCAXB/70AAAAXXXXADAX
CoffeeAAAXADAAAXAAXAXAA
Coke Oven GasDBAXCDDAAXXXAXXXX
Coliche LiquorsBBAXAXBXXXXXXXXXX
Convelex 10DDADDDXAXXXXXXXXX
Coolanol (Monsanto)BDXXBDDAXXXAADDCB
Copper AcetateXAADBDADXXXAADDCB
Copper Chloride - 1%AAAAADAAAXAAADDDB
Copper CyanideAAAAAAAAAXAAADDAA
Copper FluoborateXAAAAAXAXXXBXDDDB
Copper NitrateBAAAA/140B/70AAAAAAADDAA
Copper Sulfate - 5% SolutionAAAAAAAAAXADADDAA
Corn OilBDAACADAAAAXABCBX
Cottonseed OilBBAA/70CA/70A/70AXXABAACAX
CreosolsDCAXDDDADXDBA/150BCAB
“Creosote, Coal Tar”DDADDDDADXDDXBBBB
“Creosote, Wood”DDADCCDADXDDXXXBX
Cresylic Acid (Cresol)DBADDDDADXCDA/150CAAB
CrotonaldehydeXBAXDDADXXXXXAAAA
Crude OilCCABBDDABXB/150DA/120AAAB
Cumene (Isoprophylbenzene)DDAXDDDAAXXXXBBBB
Cutting Oil (Water Soluble)CDAXDADAAXXXXAAAA
Cutting Oil (Sulfur Base)BDAXCADAAXXXXAAAA
CyclohexaneACAADBDAAXC/70AAABAB
CyclohexanolCDAXABCAAXB/70AA/150CBBA
CyclohexanoneDDADDDCDBXDAB70BBBB
Cyanic AcidDBAXDDADAXXDXXDAX
P-CymeneDBAXDDDAXXXXXXXXX
DecalinDCAXDDDACXB/120XA/175XXXX
DecanalXDAXDXDDXXXXXXXXX
DecaneABAXDBDAXXA/70XAXXXX
Decyl Alcohol (Decanol)XXAXDDXBXXXXXXXXX
De-Ionized WaterAAAAAXAAAXAXAACAA
Degreasing Fluid (Chlorinated)DDAXDADAXXXXXXXXX
Denatured AlcoholABAXADABXXAAAAAAA
DetergentSolutionsBBABBAAAAXAAAAAAX
Developing Fluids (Photo)XAADADBAAXXAXXDAA
DextroseAAAB/140BAAAAXAXAADAA
DextronCDAXBBDAXXXXXXXXX
DiacetoneAlcohol (Diacetol)DBACDDADXXBAA/70AAAA
DiamylamineXBAXDDADXXXXXXXXX
DiazinonDDADCDDBXXXXXXXXX
Dibenzyl EtherXCAXDBCCXXXXCBBBB
Dibenzyl SebacateDCAXDBBBXXXXXXXXX
Dibromoethyl BenzeneDCAXDDDAXXXXXXXXX
Dibutyl AmineDCAXDDDBXXDXBXXXX
Dibutyl EtherDBAXDDCCXXXXXXXXX
Dibutyl PhthalateBBAADCABAABXDAAAA
Dibutyl SebacateDBAADDBBXXB/72XDXAAX
Dichloroacetic AcidXBAXDXCDXXXXXXXXX
DichlorethaneDDADDDDBCXAAA/70XDAB
P-DichlorobenzeneDDADDDDADXBBA/150DBBA
DichlorobutaneXXAXDDDAXXXXXDBBX
Dichloroethyl EtherXXAXXXXXXXXXXBXXX
Dichloro Isopropyl EtherDDADDBCCXXDXXDXXX
DichloropenthaneDDAXDDDAXXXXXXXXX
DicyclohexylamineDBAXDDDDXXXXXXXXX
Diesel Oil(Fuel ASTM #2)BDABDBDADXB/70AAAAAA
Di- Ester Lubricant Mil-L-7808CDAXDDDAXXXXXXXXX
Di-Ester Synthetic LubricantsDDADDDDAXXXXXAAAA
DiethanolAmineDXADDDADXXAXXAAAA
Diethyl AmineDCAXBCBDXXAXA/70BDBX
Diethyl AnilineDBAXDDBCXXAXAXXXX
Diethyl BenzeneDCAXDDDADXXXXXXXX
Diethyl CarbonateDDAXDDDAXXXXXXXXX
Diethyl EtherDBACDADDDXDAA/70BBBB
Diethyl Phthalate (Dep)BAAAXXXCXXXXXAAAA
Diethyl SebacateBBAADDBAXXA/120XA/120AAAA
Diethyl SulfateDBAXADADXXXXXXXXX
Diethylene Ether (Dioxane)DDAXXXDXXXXXXAAAX
Diethylene GlycolAAAAADAAAXADXAAAA
Diethylene TriamineDBAXDDADXXXXXAAAA
DifluorodibromomethaneDBADDDBXXXXXXXXXX
Diisobutyl KetoneDBAXDDADXXXXXAAAA
DiisobutyleneCCADCDDAAXA/120AABBBX
Diisodecyl Adipate (D10A)XXAXXXXCXXXXXXXXX
Diisodecyl Phthalate (D10P)XXAXDXACXXXXXXXXX
DiisooctylAdipate (D10A)XXAXXXXCXXXXXAAAA
DiisooctylPhthalate (D10P)DCAXXXBCXXXXXXXXX
DiisooctylSebacateDDAXDDCBXXXXXXXXX
Diisopropyl AmineCXAXXXXXXXXXXXXXX
Diisopropyl BenzeneDCADDDDAXXXAXXXXX
Diisopropyl KetoneDCAXDDADXXXAAXXAX
DimethylanilineDBAXDDBCAXADA/70AXXB
Diemethyl FormamideCAABDDBDAXA/120CDAAAA
Diemethyl PhthalateDAAADDBAXXAXA/70AAAA
DipenteneCCAXDDDAXXXXXAAAA
DiphenylDCAXDDDAXXXXA/120AAAA
Diphenyl OxidesDCAXDDDAXXXDABAAB
DipropylamineXXAXXXXXXXXXXXXXX
Dipropylene GylcolAAAXXXXAXXAXAXXXX
Dipropyl Ketone (Butyrone)DXADXXXDXXXXXXXXX
Dispersing Oil #10DXAXDXDCXXXXXAAAA
Divinyl Benzene (DVB)DDAXDXDAXXXXXXXXX
Dodecyl Benzene (Alkane)DXAXXXXAXXXXXAAAX
Dow (Silicones)AAABAAAAXXXXXAXXX
Dowtherm ADDABDDDAXXBXXCBAX
Dowtherm EDDXBDDDAXXBXXXXXX
Dry Cleaning FluidDDAXDDDADXDXAAAAX
DTE LightOilBDBBBDDAAXXXXXXXX
EpichlorohydrinDBADDDCDXXAACDAAA
Epsom SaltsAAAXAXAAAXABAAAAB
Esam-6 FluidXBXXBXADXXXXXXXXX
“Esstic 42, 43”ADXDBBDAXXXXXXXXX
EthaneCCAXB/70B/70DAXXCAXAAAA
Ethanol (Ethyl Alcohol)AAAAADAAAXAAABAAA
Ethanolamine (Aminoethanol)BAAXBCBDAXBDCBBAB
Ethanol ChlorideDBAXDXCBXXXXXXXXX
EthersDCAXDDCDDACAA/70ACAB
Ethyl AcetateDAABDDBDBXAA/120ABAAB
Ethyl AcetoacetateDBADDDADAXXAA/70AAAA
Ethyl AcrylateDCAXDDBDXXDACAAAA
Ethylacrylic AcidDCAXBDBDXXXXXXXXX
Ethyl Alcohol (Ethanol)AAAAADAA/70AXAXABBAA
Ehtyl Aluminium DichlorideDXAXXXXBXXXXXXXXX
Ethyl Amine (Monoethylamine)XXAXDDADXXXXXBBAX
Ethyl BenzeneDDAXDDDAAXDACABBA
Ethyl BenzoateDCAXDDDAXXB/70AXAAAA
Ethyl BromideCXAXDDDAXXDXXAAAX
Ethyl Butyl AcetateDXAXXXXDXXXXXXXXX
Ethyl Butyl AlcoholAXADXDXBXXXXXXXXX
Ethyl Butyl KetoneDXAXXXXDXXXXXXXXX
Ethyl ButyraldehydeDXAXXXXDXXXXXXXXX
Ethyl ButyrateDXAXDXDCCXB/70XXBAAA
Ethyl CaprylateDXAXDXDXXXXXXXXXX
Etyl CellosolveCBAXDDBDXXXAXXXXX
Ethyl CelluloseBAABBBBDXXXAXBABB
Ethyl ChlorideCDACDCA/140ADXDAADCAB
Ethyl ChlorocarbonateDAADDDDAXXXAXDAXX
Ethyl ChloroformateDCADDDDAXXDAXDXXX
Ethyl Cyanide (Propionitrile)DXAXBXADXXXXXXXXX
EthylcyclopentaneXXXXCADAXXXXXXXXX
Ethyl EtherDDAXDDDDDXC/70A/70B/170BBAB
Ethyl FormateDBADBXBACXXAXCABB
Ethyl Hexyl AcetateXXADXXXDXXXXXXXXX
Ethyl Hexyl Alcohol (Ethylhexanol)AAADADAAXXXXXAAAA
Ethyl IodideXXAXDXCBXXXXXXXXX
Ethyl IsobutryrateXXAXDXDXXXXXXXXXX
Ethyl MercaptanDCAXDADBXXXXXBABB
Ethyl OxalateDBADDAABXXXXXAXXX
Ethyl PentachlorobenzeneDDAXDCDAXXDXXDXXX
Ethyl PropionateDDADDXDXXXXXXAAAA
Ethyl SilicateBBABADAAXXXXXBAAA
Ethyl SulfateDBAXADADXXXXXXXDX
Ethylene (Ethene)BCADCBDAXXXAXAAAX
Ethylene ChlorideDDACDDCCCXC/70AABCAB
Ethylene ChlorohydrinDCADBDBAXXDC/70A/70BBBX
Ethylene DiamineBAAXADADAXAAB/70AAAC
Ethylene DibromideDDAXDDDAXXB/70XADBAB
Ethylene DichlorideCCACDDDBDADAABAAA
Ethylene GlycolAAAA/70ABAAAXABABBAA
Ehtylene OxideAAAADDBDXXC/125AA/70DCAX
Ethylene TrichlorideXXAXDDDAXXDXADAAX
Ethylidene ChlorideDDAXDXDXXXXXXDBAB
Fatty AcidsBBADB/70DDAAAB/140BABDAA
Ferric ChlorideAAAB/140A/140A/70A/176A/176DAAXADDDB
Ferric HydroxideBBAXBXBBXXXXXXXAB
Ferric NitrateAAADBA/70AAAAAAADDAA
Ferric SulfateAAAAAAAAAXABADDAA
Ferrous ChlorideBAAAADAAAXABADDDB
Ferrous Sulfate (Copperas)AAAAAAAAAXAB/70ADDAB
Fish OilABABBBDAAXXXXXXXX
Fluorine (Anhydrous)DDBDDDDBXXDAA/70DDAB
Fluorboric AcidAAADADAAAXAXADDBA
FluorobenzeneDCAXDXDAXXDAXDXXX
Fluorocarbon OilDDAXAXAXXXDXXDAAA
FluorochloroethyleneDCAXDXDAXXXXXXXXX
Fluorinated Cyclic EthersDDAXDXAAXXXXXXXXX
Fluorolube (Fluoro Carbonoil)XXADAXABXXDXXAAAA
Fluorosulfonic AcidXXXXXXXXXXXXXXXXX
FluosilicicAcidAAABABBA/140AXAXADDBB
FormaldehydeAA/70ABBDAAAXAAAADAB
FormamideAAADAXADXXXXXABBB
Formic AcidAAABDDBBAXADADDAA
Freon 11CBAABDDCXXDAACAAA
Freon 12CDAAAA/130BBXXBAAAAAA
Freon 13DXACAC/70AAXXDAAAAAA
Freon 13BIDXAXAAAAXXXXXXXXX
Freon 14AXAXAA/170AAXXXXXXXXX
Freon 21DXAXDXDDXXDAADXXX
Freon 22DDADADADXXDAADDAA
Freon 31DXAXAXADXXXAXDXXX
Freon 32DXAXAXADXXXAXDXXX
Freon 112BXAXBB/70DAXXXAXDXXX
Freon 113DDAAABDBXXDAADXAA
Freon 114BXAAAA/70DAXXDAACXAX
Freon114B2XXAXAXDBXXXXXXXXX
Freon 142bXXAXAXADXXXAXDXXX
Freon 152aXXXXXXXXXXXAXCXXX
Freon 152aXXAXAXADXXXAXDXXX
Freon 218XXAXAXXAXXXAXDXXX
Freon 502XXADAXABXXXAXDXXX
Freon, BFXXAXBXDAXXXXXDXXX
Freon C316XXAXAXAAXXXAXDXXX
Freon C318XXAXAXAAXXXAXDXXX
Freon K-142BXXXXXXXXXXXAXDXXX
freon K-152aXXXXXXXXXXXAXDXXX
Freon, MFXXAADDDDXXXXXDXXX
Freon, PCAXXXXAADB/70XXXXXDXXX
Freon, TFXDAAABDBXXXABDAAA
Freon T-WD602XXAXBABAXXXXXDXXX
Freon TMCXXAABBBAXXXXXDXXX
Freon T-P35XXAXAAAAXXXXXDXXX
Freon TAXXAXAAACXXXXXDXXX
Freon TCXXAXAABAXXXXXDXXX
Fuel OilBCABADDADAABAAAAA
Fumaric Acid (Boletic Acid)XAABBXBACXXXXXXXX
Fuming Sulph. Acid (20/50% Oleum)DXADDDDAXXXXXXXXX
Furan (Furfuran)DAAXDXDDXXCXDAAAX
Furfural (Ant Oil)DAABCDADBXDBB/120ABAB
Furfuryl AlcoholDCABDDBDXXXXB/100AAAA
Furyl CarbinolDXAXDDBDXXXXXXXXX
Fusel Oil (Grain Oil)XXAXBC/70AAXXXXXXXXX
Gallic AcidDBADBDBAAAAXA/70ADBB
Gasoline (Aviation)DCA/170ADCDACADAAXXXX
Gasoline (Leaded)CCAADCDAXXDAAAAAA
Gasoline (Unleaded)CCAXDDDABXDAAAAAA
GelatinAAABADAAAXABAADAA
Glacial Acetic AcidDAADDDADXXXXXXXXX
Glauber’s SaltXXABAABAAXXXXXXXX
Glucose (Corn Syrup)AAABAAAAAAAAAABAA
GlueDAAAAAAAAXABABAAA
Glycerine - GlycerolAAAAADAAAAAAAABAA
Glycolic AcidAXAXAXXAAXAAA/70XXXA
Grape JuiceAAXXADAAAXABABDAX
Grapefruit OilXAAXDXXAXXXXXXDAX
Grease (Ester Base)CBAXXXXXXXAAAAAAA
Grease (Petroleum Base)ADAADADAXXAAAAAAA
Grease (Silicone Base)ABAXXXXXXXAAAAAAA
Green Sulfate LiquorBAADBAAAAXAXXBCAB
HalothaneDXXXDDXAXXXXXXXXX
Halowax OilDDAXDXDAXXXXXDXXX
Hannifin Lube AADXXAADAXXXXXXXXX
Heavy WaterABXBXDAXXXXXXACAA
HEF - 2 (High Energy Fuel)BDXXADDAXXXXXXXXX
HeliumAAAXAAAAXXAAXAAAX
HeptaneBCABABDAXAB/70AAAAAA
N-HexaldehydeDCADABADXXXXXAAAX
HexaneBCAADBDAXAB/70AAAAAA
HexanolACADDDAAXXA/70A/70XAAAA
Hexyl AlcoholBBADBDABAXXXAAAAX
Hexylene GlycolXXADAXC/70AXXXXXAAAA
Hilo MS #1DXXDDBADXXXXXXXXX
Houghto-Safe 271 (Water &Glycol Base)XAABBDABXXXXXXXXX
620 Water/GlycolBAAABBABXXXXXXXXX
1010, Phosphate EsterDAABDAAAXXXXXXXXX
1055, Phosphate EsterDAABDAAAXXXXXXXXX
1120, PhosphateDAABDAAAXXXXXXXXX
5040 (Water/Oil Emulsion)ADABBDDAXXXXXXXXX
HydraulicOils (Petroleum)ADAABXDAAADBXAAAA
HydraulicOils (Synthetic)ADAADBDAAXDBXAAAA
Hydrazine (Diamine)DAADBDADXXCBA/120ADAA
Hydrobromic AcidDBAXDXAXAXBDADDDA
Hydrochloric Acid 20%DAADDBAAAXADADDDA
Hydrochloric Acid 37%DBADDDBAAXADADDDA
Hydrocyanic AcidDAADBDAAAXADAADAA
Hydrofluoric Acid 20%DDADDDBAXXADADDDD
Hydrofluoric Acid 50%DDADDDBAXXB/70DADDDD
Hydrofluoric Acid 75%DDADDDDDXXB/70DADDDD
Hydrofluoric Acid ConcentratedDDADDDDDAXDDADDDD
Hydrofluosilicic AcidDBABBDAAAXAXADDDB
HydrogenAAAAAABAAXXXXXXXX
HydrogenChloride GasBBAXBXAAXXA/140XADAAA/125
HydrogenCyanide GasAAADDDAAXXAXADABX
HydrogenFluorideDXB/70DXDB/70AXXA/70XXDXDA
HydrogenPeroxideCAADDCCAAXA/70DA/70ADAA
HydrogenSulfide DryDAAAAAADAAAAABDBA
HydrogenSulfide WetDAAAADADAXACADDAA
Hydrolube-Water/Ethylene GlycolAA/250AB/150B/70DA/70A/70XXADAAAAA
HydroquinoneCAAXDXDCAXAAAABBB
HydyneBDAXBXADXXXXXXXXX
Hydroxyacetic AcidDAAXDDA/70/100%DXXXCXDBBX
Hypochlorous AcidDAAXDDBAAXADADDDA
Hypoid Grease (Parapoid 10-C)BXAXDDDCXXXAXXXXX
Ink (Printers)AAAAAAAAAAXAACDAA
IodineBAABDDBABXAAA/150DDDB
Iodine PentafluorideDBAXDDDDDXXXXXXXX
IodoformBBAXBDBAXXXXABABD
Isoamyl AcetateDXAXDDBDXXXXXAAAA
Isoamyl AlcoholXXAXACAAXXXXXXXXX
Isoamyl ButyrateDXAXXXXDXXXXXAAAA
Isoamyl ChlorideDXAXDXDAXXXXXDXXX
Iso ButaneXXAXDADA/70XXXXXXXXX
Iso Butyl AcetateDXAXDXC/70DXXXXXAAAA
Isobutyl AlcoholBAAXA/80DA/160A/75AXA/70AABCAA
Isobutyl AmineDXAXXXXDXXXXXXXXX
Isobutyl ChlorideDXAXXXXBXXXXXDBBA
IsobutyricAcidDXAXBXAXXXXXXAXXX
Iso-Butyl N-ButaneDXADXDXBXXXXXXXXX
IsocyanatesCXABXBXBXXAAXXAAA
IsododecaneAXAXB/70B/70DA/70XXXXXBBBB
IsoocataneCCAA/158BAA/70AAXA/120XA/70AA/70A/70A
IsopentaneAXAXDBDAXXXXXXXXX
Isophorone (Ketone)DBAXDDADXXXXXAAAA
Isopropanol (Isopropyl Alcohol)ABAA/70B/120BA/160A/170XAAAAAAAA
IsopropylAcetateDBACDDBDCXAAXBAAB
IsopropylAlcohol (Isopropanol)ABAABDAAAAAAAAAAA
IsopropylAmineDXAXXXXDXXXXXXAAX
IsopropylBenzene (Cumene)DXAXDDDADXXXXXXXX
IsopropylChlorideDCAXDDDAXXDAXDAAX
IsopropylEtherBCAXDBDDAXB/70AXAXAA
JP-1CDAXDCDAAXDAAAAAA
JP-2CCAXDCDAAXDAAAAAA
JP-3 (Mil-J-5624)CCAXDCDAAXA/70AAAAAA
JP-4 (Mil-J-5624)ADAADCDAAXA/70AAAAAA
JP-5 (Mil-J-5624)CCAXDBDAAXA/70AAAAAA
JP-6 (Mil-J-25656)CCAXDCDAAXDAAAAAA
JP-X(Mil-F-25604)ACAXBXDDAXDAAAAAA
Kel F LiquidsXXAXXXABXXXXXXXXX
KeroseneACAAXBXACAB/72AAAAAB
KetonesDCADDDADCADAA/70BXAA
Keystone #87HX-GreaseXXAXDADAAXXXXXXXX
Lactam-Amino AcidsXXAXBXBDXXXXXXXXX
Lacquer SolventsDCABDDDDABCADABAX
LacquersDCADDDDDAXCADACAA
Lactic Acid- 5%SolutionBAADABAAAXAAA/70CDAB
LactolXXAXDXXAXXDAXAAAA
Lard Oil (Hot)XBABACBAAABAAAAAAA
LatexAAAXADAAXXAAXAXAX
Lauryl Alcohol (N-Dodecanol)XXAXXDXBAXXXXAAAA
Lavender OilBBAXDXDAXXXXXXXXX
Lead AcetateBAAXBDAAAAAAADABB
Lead ChlorideXXAXBXAAXXAXADXBB
Lead NitrateAXAXAXAAAXAXADBBB
Lead SulfamateAAAXAXAAXXAAACXXX
Lehigh X1169XXAXBADAXXXXXXXXX
Lehigh X1170XXAXBADAXXXXXXXXX
Lemon OilXCAXCXCAXXXXXAXAX
Light GreaseXXAXDADAXXXAXXXXX
Ligroin (Petro Ether or Benzine)BBAXBCDAXXB/175BAXAAX
Lignin LiquorXXAXADDAXXXXXXXAX
LimeAAAAABAAXXBXACAAX
Lime BleachBAAXBXAAXXBXXDXAX
Lime SlurriesAAAXABCDXXXXXBXBX
Lime SulfurABAXAAAAAXAXADXAX
“Lindol, Hydraulic Fluid”DAAXDDABXXXXXXXXX
LimoneneDXAXDXDAXXXXXXXXX
Linoleic AcidBBAXDXDBAXAXAAXAA
Linseed OilABABABCAXXAAAAAAA
Liquid OxygenDXAXDDDDXXXXXXXXX
Liquid Petroleum Gas (LPG)DCABCCDAXXDAXXXXA
LiquimolyAXAXBB/70DAXXXXXXXXX
Lithuim BromideAXAXDDAAXXXXAXAXX
Lithium ChlorideAXAXADAADXA/125AXDBAA
Lithium HydroxideDXAXDDACDXA/70XXDBBB
Lubricating Oil Di-EsterADADCDDAAXXXXXXXX
Petroleum BaseBDAAB/150B/70DABXCAAAAAA
SAE 10,20, 30, 40, 50ADAADADAAXCAAAAAA
Lye SolutionsBAACABABAXADA/150XXAX
LysolBXAXBXXXXXXXXXXXX
Magnesium BisulfiteCXAXBXXXXXXXXXXXX
Magnesium CarbonateAAAXABBAAXAAADBAB
Magnesium ChlorideAAABAXAAAAABADDDA
Mag. Hydroxide (Milk of Magnesia)AAABAAAAAAAAADBAA
Magnesium NitrateAAAXABAAAXAAADDAA
Magnesium OxideAAAXAXAAXXXAXBAAA
Magnesium SaltsAAAXAAAAXXXXXXXXX
Magnesium SulfateBAABADAABABAADCAB
Magnesium SulfiteBAAXAXAAXXXXXXXXX
MalathionXXADXDDAXXXXXXXXX
Maelic AcidAAAXDDAAAABAABAAB
Maelic AnhydrideDAAXDXDAXXXAXABAA
Malic AcidBAAXBXDAXABAABDAB
Manganese ChlorideAXAXBBCAAXAXXXDXB
Malt BeveragesBAAXABAAAXXXXXXXX
Maple Sugar Liquors (Sucrose)AAAXADAAXXXXXXXXX
MashAAXXAAXXXXXAXXXAX
MayonnaiseAAAXADDAAAAAADDAA
MCS 312DXAXDXDAXXXXXXXXX
MCS 352DXAXDDADXXXXXXXXX
MCS 463DXAXDDADXXXXXXXXX
MelamineResinsCBAXDDAAXXXAXXXDA
MercaptanDXAXDDADXXXXXXXXX
Mercuric ChlorideAAABAAAAAXABADDDB
Mercuric CyanideAAADBXAAAXAXADCAA
Mercurous NitrateBXAXBXAAAXAXADBBB
MercuryAAAAAAAAAAAAACAAA
Mesityl OxideDCAXDDBDXXXXXAAAA
MethaneBCABBCDAXXBAAAXAA
MethanolAAAAADADAXA/120AABXAA
Methyl AcetateDBACDDBDXXCABAAAA
Methyl AcetoacetateDXAXDDBDXXXXXXAAA
Methyl AcetoneDBAXDXADXXDADAAAA
Methyl AcrylateDDAXDDBDXXXABXAAX
Methyl Acrylic AcidXAAXCDBCXXXAXXXXX
Methyl AlcoholAAAACDACAAAAABABA
Methyl AmineBXAXCXACXXXACBAAB
Methyl Amyl AcoholBXAXDXXDXXXXXAAAA
Methyl AnilineDXAXBDDBXXXXXXXXX
Methyl BenzoateDXAXADDAXXXXXXXXX
Methyl BromideBDAXADDACXDAADAAB
Methyl Butyl KetoneDCAXDDADXXDADAXAX
Methyl ButyrateDXAXDXDXXXXXXAAAA
Methyl CarbonateDXAXDDDAXXXXXXXXX
Methyl CellosolveCBAXBDBDXXBAAACXX
Methyl CelluloseBXAXBB/70BDXXXXXXXXX
Methyl ChlorideDDADDDDBCXDAADDAB
Methyl ChloroformateDXAXDDDAXXXXXXXXX
Methyl CyanideCXAXAXADXXXXXXXXX
Methyl CyclopentaneDCAXDDXAAXXAXXXXX
Methyl D-BromideDXAXDDXAXXXXXXXXX
Methyl DichlorideDDAXDXDAXXDADDXXX
Methyl EtherXXAXCXAAXXXXXXXXX
Methyl Ethyl Ketone (MEK)BBABDDADDXC/125BDAAAA
Methyl FormateDBAXBDBDXXXAXABBX
Methyl HexaneXXAXBXDAXXXXXXXXX
Methyl IodideDXAXDXAXXXXXXDAAA
Methyl Isopropyl KetoneDCAXDDCDCXCAXACAX
Methyl MethacrylateDBAXDDDDXXAABBCAX
Methyl OleateDCAXDXBAXXXAXXXXX
Methyl SalicylateDBAXDXBBXXBABAAXX
MethylamineXAAXXXAXXXXACBAAB
Methylene BromideDXAXDXDCXXXXADAAA
Methylene ChlorideCDADDDCBDXDABDBAA
Methylene DichlorideDXAXDDDBXXXXXXXXX
MilkAAABADAAAAAAAADAA
Mine WaterABAXCDAAAXAAAAAAA
Mineral OilADAAAADACABAAAAAA
MLO-7277 Hydr.XXAXDDDAXXXXXXXXX
MLO-75557XXAXDDDAXXXXXXXXX